JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fosterpappa döms för sexualbrott

[2015-12-14] Varbergs tingsrätt

En fosterpappa döms av Varbergs tingsrätt för grova sexualbrott mot sin egen fosterdotter och ytterligare sexualbrott mot två andra minderåriga flickor. Mannen döms till åtta års fängelse och dryga skadestånd.

Redan år 2007 polisanmäldes mannen av sin fosterdotter för sexuella övergrepp men förundersökningen lades ner eftersom det var tveksamt om åtalet skulle leda till en fällande dom. För nästan exakt ett år sedan polisanmäldes mannen på nytt för att ha utsatt en annan flicka för sexbrott. Polisen tog därför en förnyad kontakt med fosterdottern och beslutade att ta upp den gamla utredningen igen. Under utredningens gång uppdagades att det fanns ytterligare en flicka som påstod att hon hade blivit utsatt av mannens närgångna intresse. De båda sistnämnda flickorna var inte fosterbarn, men de hade lekt med mannens egna barn eller fosterbarn när de var små.

Mannen döms bl a för att under en mycket lång tidsperiod ha utsatt sin fosterdotter för en mängd övergrepp vilka gradvis blivit mer avancerade ju äldre dottern har blivit. Övergreppen började redan i femårsåldern och slutade först i tonåren.

Mannen fälls för grovt sexuellt utnyttjande av minderårig och våldtäkt mot barn gentemot fosterdottern och sexuellt utnyttjande respektive sexuellt övergrepp gentemot de övriga två flickorna.

Åklagaren har yrkat att tingsrätten dömer ut maximistraffet för övergreppen vilket är tolv års fängelse. Tingsrätten har funnit att övergreppen är allvarliga och har pågått under mycket lång tid men dömer ut åtta års fängelse. Tingsrätten har tagit hänsyn till att det kom en lagändring mitt under den period som övergreppen upprepades vilket gör att mannen fälls till ansvar för två olika gärningar. Hade lagändringen kommit några år tidigare eller senare hade mannen bara fällts till ansvar för en enda gärning.

Rådmannen Susanna Berntsson förklarar att tingsrätten måste fälla mannen till ansvar för två olika gärningar på grund av lagändringen men att domstolen när den bestämt straffvärdet bedömt alla övergreppen som en enda lång tidsutdragen gärning. Annars skulle mannen kunnat erhålla först maxstraffet för den ena gärningen och därefter maxstraffet för den andra vilket i praktiken skulle innebära någon form av dubbelbestraffning i jämförelse med andra som fällts för likartade gärningar.

Tingsrätten dömer också ut höga skadestånd, sammanlagt 730 000 kr, men långt ifrån de höga belopp som målsäganden har yrkat.

Domstolarna dömer i stort sett ut schabloniserade belopp för den här typen utav skador, men då gäller det också att förhållandena är jämförbara med varandra och att man kan utgå från en och samma måttstock.

  • När det gäller inkomstbortfall har domstolen funnit att det inte med säkerhet går att reda ut hur stort bortfallet faktiskt har varit eller i vilken utsträckning inkomstbortfallet hör ihop med övergreppen. En inkomst kan ha påverkats av många övriga faktorer som t ex ungdomsarbetslöshet, ledighet för studier eller föräldraledighet, olika karriärsmöjligheter och individuell löneutveckling, varför tingsrätten bara dömt ut en mindre del av det som har yrkats i denna del, säger rådmannen Susanna Berntsson.

Mannen sitter frihetsberövad i avvaktan på att domen ska vinna laga kraft och kunna verkställas, vilket alltid sker när domstolarna dömt till fleråriga fängelsestraff. Tingsrätten var enig i sin dom.

Den som vill beställa en kopia av domen gör det lämpligast per mail till varbergs.tingsratt@dom.se                           

Senast ändrad: 2015-12-14

För mer information kontakta:

Susanna Berntsson
Rådman
0340-62 84 58

Johanna Moberg
Domstolshandläggare
0340-62 84 01

Målnummer:

B 968-15