JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Onsalamordet

[2016-05-26] Varbergs tingsrätt

Varbergs tingsrätt har idag dömt den man som stod åtalad för mord och två fall av mordförsök i Forsbäck på Onsalahalvön i december månad förra året. Han döms för gärningarna och överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Tingsrätten konstaterar att det inte finns några tvivel kring de väsentliga delarna av händelseförloppet. Gärningsmannen har i samband med en middag, opåkallat och plötsligt, huggit sin tidigare vän i bröstet med en kniv av vars följder vännen avled. Därefter har mannen begett sig till sina grannar, brutit sig in i deras hus och där huggit dem båda i huvudet och på kroppen med hjälp av yxa och av kniv.

Av det rättspsykiatriska utlåtandet har framgått att gärningsmannen begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning och att han fortfarande lider av sådan störning.

Frågan tingsrätten tagit ställning till är om gärningsmannen haft uppsåt till gärningarna. Våldet som utövats mot offren kan inte förklaras på annat sätt än att det är en följd av den sjukdom gärningsmannen lider av. Gärningsmannen har under en tid varit övertygad om att offren avlyssnat hans mobiltelefon och gjort intrång i hans dator. Våldet har varit av sådan art att det inte kan ha haft något annat syfte än att det skulle leda till offrens död. Trots att gärningsmannen genom sitt sjukdomstillstånd haft viss nedsatt förmåga att inse innebörden av sitt handlande är det enligt tingsrättens mening visat att han i tillräcklig grad varit medveten om sitt handlande vid gärningarna. Tingsrätten har därför funnit att gärningsmannen agerat uppsåtligen.

Gärningsmannen ska även betala skadestånd till den avlidnes anhöriga och till grannarna. Tingsrätten har godtagit de yrkade skadestånden vilka är något högre än vad som normalt tillerkänns i praxis. Anledningen är i huvudsak att det vid båda tillfällena varit fråga om opåkallat och svårt våld i hemmen som anhöriga tvingats att bevittna.

Senast ändrad: 2016-05-26

För mer information kontakta:

Annika Persson Arcangioli
Rådman
0340-62 84 26

Erik Kockum
Tingsnotarie
0340-62 84 31

Målnummer:

B 2534-15